12 - 11 - 2018

Aktualne szkolenia 2018/2019

Aktualne szkolenia organizowane przez PODN w Kluczborku 

 

LP.

NUMER FORMY

 

TEMAT

PLANOWANY

TERMIN

ILOŚĆ

GODZIN

TERMIN ZGŁASZANIA

 

CENA

 

MIEJSCE

 

1

 

 

87/W

 

TWORZENIE MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH,

CZYLI NAUCZYCIELSKIE DIY

 

8.11.2018

godz.: 15:15

 

5

 

26.10.2018

 

50 zł

(60 zł*)

 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Kluczborku

ul. Byczyńska 7

 

2

 

95/W

 

TIK, PROGRAMOWANIE I KODOWANIE W PRACY NAUCZYCIELA ŚWIETLICY

I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 

20.11.2018

godz.: 15:00

 

5

 

13.11.2018

 

50 zł

(60 zł*)

 

PSP w Bogacicy

ul. Szkolna 10

 

3

 

31/W

 

AGRESJA I PRZEMOC W SZKOLE – SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA

29.11.2018

i 4.12.2018

godz.: 15:30

 

8 + 2 pracy własnej

 

23.11.2018

 

80 zł

(96 zł*)

 

 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Kluczborku

ul. Byczyńska 7

 

4

 

105/W

 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

rozpoczęcie

10.01.2019

godz.: 15:30

zakończenie 16.01.2018

godz.: 15:30

 

20 (w tym

6 godz. w formie stacjonarnej

i 14 godz.

e-learning)

 

 

4.01.2019

 

60 zł

(72 zł*)

 

Kwota niższa dotyczy nauczycieli pracujących w  szkołach i placówkach  działających w porozumieniu z PODN w Kluczborku.  

Kwota wyższa -„z gwiazdką*” dotyczy opłat nauczycieli pozostałych szkół.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o przesyłanie informacji
na Karcie zgłoszenia - Dokumenty do pobrania

lub wypełnienie Formularza on-line poniżej wpisując w polu Temat szkolenia wybrany temat.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Byczyńska 7,  46-200 Kluczbork
  2. w PODN powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który stoi na straży przestrzegania zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w jednostce. Kontakt do Inspektora ODO: tel.: 77 418 72 49, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adres: 46-200 Kluczbork, ul. Byczyńska 7 (sekretariat) W razie wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – prosimy o kontakt z Inspektorem drogą komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub osobiście (po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania).
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, gdyż PODN posiada podstawę prawną ich przetwarzania zgodnie z art. 6 RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz.59 z póżn. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 zpóżn. zm. )
  4.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu organizacji szkolenia przez PODN.
  5. W związku z tym, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, co do zasady przysługują Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

...