23 - 01 - 2017

W najbliższych dniach zapraszamy na spotkanie:

 

Przedmioty przyrodnicze /przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka/

warsztaty

metodyczne

  

Nauczanie skuteczne, ciekawe i twórcze

 

 

 

Iwona Szczepanowska

ZSGLiZ w Byczynie

ul. Borkowska 3

 24.01.2017 r.

godz. 15:00

Wychowanie fizyczne

konferencja metodyczna z elementami warsztatu

 Bezpieczeństwo na lekcji wychowania fizycznego. Odpowiedzialność prawna nauczyciela

 PSP nr 2 w Oleśnie

ul. Wielkie Przedmieście 51

25.01.2017 r.

godz. 16:00

 

Dariusz Jaśkiewicz

 Wychowanie przedszkolne,

j. ngielski, j.niemiecki

 warsztaty

metodyczne

 Sieć współpracy i samodoskonalenia

Proszę o przyniesienie laptopów

PP w Gorzowie Śląskim

ul. Parkowa 2

30.01.2017 r.

godz. 15:30

Dorota Błaszkiewicz, Patrycja Kozera