23 - 10 - 2016
OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii  
i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie
Aktualne szkolenia
organizowane przez PODN
w Kluczborku 

   W najbliższych dniach zapraszamy na spotkanie:

 

 

 

Przedmioty przyrodnicze

 

 

seminarium

Kształtowanie kompetencji kluczowych ucznia obowiązkiem szkoły na każdym etapie edukacyjnym. Zmiany w  prawie oświatowym. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli na rok szkolny 2016/2017.

 

G nr 2 z OD

w Namysłowie

ul. Reymonta 5

 

  

Iwona Szczepanowska

 

24.10.2016

godz.: 15:30

 

 

Wychowanie fizyczne

 

konferencja metodyczna

 Lekkoatletyczne konkurencje  wytrzymałościowe w szkole. Zmiany w prawie oświatowym. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli

G nr 2 z OD

w Namysłowie

ul. Reymonta 5

 

 

Dariusz Jaśkiewicz

26.10.2016

godz.: 15:45

 

Wychowanie przedszkolne

 

warsztaty

metodyczne

 Grafomotoryka krok po kroku

/Proszę o przyniesienie: blok rysunkowy, kredki, plastelinę, trochę waty/

 

 

 

 

Dorota Błaszkiewicz

PP nr 4 w Oleśnie

ul Krasickiego 3

26.10.2016

godz.: 15:30

 

Edukacjawczesnoszkolna

 

konferencja metodyczna

Projekty edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej.


 PSP nr 2 w Oleśnie
ul. Wielkie Przedmieście 51

24.10.2016

godz.: 16:00

Regina

Hadryś

 

Języki

obce

 

warsztaty

metodyczne

Jak zachęcić ucznia do mówienia na lekcjach języka obcego? Tworzenie pomocy dydaktycznych i materiałów multimedialnych oraz ich wykorzystanie na lekcjach – część I

 PODN

w Kluczborku

ul. Byczyńska 7

 

24.10.2016

godz.: 15:30

 

Patrycja

Kozera