Zapraszamy do lektury publikacji metodycznych naszego ośrodka.

METODYK XVI 2021/2022 Materiały dydaktyczne

Szanowni Czytelnicy, w XVI. numerze naszego kwartalnika znajdziecie Państwo teksty odnoszące się do aktualnych problemów, mających wpływ na kształt oświaty. W związku z pojawiającymi się propozycjami zmian w prawie oświatowym, przeprowadziliśmy rozmowę z Burmistrzem Kluczborka Panem Jarosławem Kielarem, który podkreślił rolę władz samorządowych w kreowaniu lokalnej polityki oświatowej oraz przedstawił działania na rzecz jej rozwoju.

Zapraszamy do lektury publikacji metodycznych naszego ośrodka.

METODYK XV 2020/2021 Materiały dydaktyczne

Szanowni Czytelnicy, oddajemy w Wasze ręce XV-jubileuszowy numer biuletynu edukacyjnego Metodyk, wydawanego od 2006 roku przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Utrzymanie adresowanego do nauczycieli przez tyle lat stałego tytułu, dokumentującego ważne działania oświatowe, podejmującego pedagogiczne i metodyczne zagadnienia oraz inspirującego poprzez przykłady dobrej praktyki do realizacji ciekawych pomysłów edukacyjnych, było możliwe dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu zespołu nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych.

Zapraszamy do lektury publikacji metodycznych naszego ośrodka.

METODYK XIV 2019/2020 Materiały dydaktyczne

Szanowni Czytelnicy, W tym roku numer XIV biuletynu edukacyjnego METODYK publikowany przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, poświęcamy wszelkim zagadnieniom w aspekcie Odpowiedzialny NAUCZYCIEL, odpowiedzialny UCZEŃ


METODYK XIII 2018/2019 Materiały dydaktyczne

Szanowni Czytelnicy, numer XIII biuletynu edukacyjnego METODYK publikowany przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, poświęcamy przede wszystkim działaniom związanym z rozwijaniem postaw kreatywnych u uczniów.


METODYK XII 2018/2019 Materiały dydaktyczne

Szanowni Czytelnicy, bieżący numer biuletynu edukacyjnego METODYK publikowany przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, poświęcamy tzw. dobrym praktykom, którymi mogą szczycić się przedszkola i szkoły naszego rejonu


METODYK XI 2017/2018 Materiały dydaktyczne

Szanowni Czytelnicy, bieżący numer biuletynu edukacyjnego METODYK publikowany przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, poświęcamy tzw. dobrym praktykom, którymi mogą szczycić się przedszkola i szkoły naszego rejonu. 

ASYSTENT SZKOŁY - taką dodatkową funkcję przyjęło piętnastu doradców metodycznych, którzy uczestniczą w projekcie Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół.


>METODYK X 2016/2017 Materiały dydaktyczne

Szanowni Czytelnicy, bieżący numer biuletynu edukacyjnego METODYK publikowany przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, poświęcamy zagadnieniom innowacyjności w pracy nauczycieli i wychowawców.


METODYK IX 2015/2016 Materiały dydaktyczne

Szanowni Czytelnicy, to nasz dziewiąty numer biuletynu edukacyjnego METODYK, który wydajemy dla nauczycieli i wychowawców. Numer bieżący jest poświęcony umiejętnościom kluczowym, ich znaczeniu, umiejscowieniu w dokumentach oświatowych, a co istotne - zasadom ich rozwijania w codziennej edukacji.


METODYK VIII 2014/2015 Materiały dydaktyczne

Niniejsze opracowanie stanowi zestaw artykułów, które zostały opracowane przez konsultantów i doradców metodycznych Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku w roku szkolnym 2014/2015. Jest to już ósmy zbiór opracowań metodycznych, które powstały w celu wsparcia pracy nauczycieli. Z tej publikacji nauczyciele mogą czerpać informacje o nowościach w nauczaniu, poznać propozycje optymalizowania swoich działań, a także przykłady realizacji zadań dydaktycznych, które z powodzeniem mogą zastosować na swoich zajęciach.