Ja też potrafię – dziecięcy świat wyobraźni książeczce autorskiej

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kuczborku jako organizator lokalny zaprasza do udziału w konkursie.